Lyžařský výcvik

V termínu 8.1. – 14.1.2006 se konal lyžařský výcvik v Janských Lázních na chatě Lovrana určený žákům prvních ročníků. Kurzu se zúčastnilo 25 žákyň a 1 žák. Podmínky pro lyžování byly v tomto roce ideální, výcvik proto mohl být veden na všech sjezdovkách v nejbližším okolí chaty podle úrovně dovedností jednotlivých žákyň. Výcvik se po všech stránkách vydařil, a proto se těšíme na lyžařský kurz příštího školního roku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice