Magický Senegal

V pondělí 21. listopadu se třídy 1.ZL a 2.ZL zúčastnily přírodovědného vzdělávacího programu s názvem Magický Senegal, který se konal v kulturním domě v Hronovické ulici. Během 70 minut jsme byli poutavým způsobem seznámeni nejen s bohatstvím senegalské přírody, ale také s tradicemi tamějších obyvatel. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech ze savany národního parku Niokolo Koba nebo říčních labyrintů delty řek Sine a Saloum. Nahlédli jsme také do způsobu života místních lidí a poznali jsme mnohé jejich kulturní zvyklosti. Program byl plný krásných fotografií a pestrých videosekvencí. Tvůrci programu zpracovali toto téma opět vynikajícím způsobem, a proto rádi navštívíme i jejich další projekt s názvem Kambodža, který je plánovaný na příští rok.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice