Májový turnaj ve florbale - Univerzita Pardubice: 13.5.2010

Ve značně oslabeném složení družstva naše děvčata sehrála vyrovnané partie se staršími a zkušenějšími hráčkami univerzitních družstev. Vzájemné zápasy jsou tím nejlepším tréninkem, takže se nám zde bezezbytku rozkryly nejen přednosti týmu a 3.místo je vcelku dobrým výsledkem.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice