Máme se bát GMO?

V pondělí 7. listopadu se třídy 2.ZA a 2.ZL zúčastnily zajímavé přednášky s názvem GMO - máme se jich bát?, která se konala ve Východočeském muzeu v Pardubicích na Zámku v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Přednášející Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR nás poutavým způsobem seznámil s historií genetického modifikování organismů, s jeho aktuální problematikou i s možnostmi využití geneticky modifikovaných organismů v blízké či vzdálené budoucnosti. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem vznikají transgenní rostliny, jaký je jejich přínos i případná rizika z hlediska jejich možného úniku do volné přírody. Jako shrnutí přednášky lze říci, že různým způsobem geneticky upravené organismy vytváří člověk od pradávna a že tedy není důvod se těchto organismů bát.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice