Maraton psaní dopisů

Ve dnech 8–10. prosince se naši studenti 1. – 3. ročníku ZL účastnili největší lidskoprávní akce na podporu nespravedlivě pronásledovaných a vězněných lidí – Maratonu psaní dopisů. Tuto akci každoročně pořádá Amnesty International okolo 10. prosince, tedy na Den lidských práv. Cílem je napsat co nejvíce dopisů vládám a úřadům daných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Tím, že dopisy ve stejnou dobu píší miliony lidí z celého světa je vytvářen mezinárodní tlak a dochází tak v mnoha případech k propuštění nespravedlivě vězněných lidí. Naši studenti napsali přes osmdesát dopisů pro šest vybraných případů, za což jim moc děkujeme.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice