Matematika jinak, matematika v praxi

Pro třídy 2.PSA a 2.PSB a vybrané studenty dalších ročníků proběhla v úterý 22.2. a 8.3. dvouhodinová přednáška na téma Finanční matematika v praxi. Přednášela Ing. Tezeza Nývltová, absolventka Univerzity Pardubice a současně lektorka ABC finančního vzdělávání. V přednášce jsme se dotkli témat, jako například co je mým snem? Jak tento sen financovat? Proč je dobré mít finanční plán? Co je to úroková sazba a inflace a další témata. Mimo jiné jsme se bavili i o dalších formách vzdělávání - protože Tereza absolvovala mimo jiné program DofE Česká republika, který též naše střední škola nabízí.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice