Maturitní ples Střední zdravotnické školy Pardubice

Dne 26.ledna 2007 se v prostorách pardubického Ideonu uskutečnil maturitní ples tříd 4.VSA,4.VSB a 4.VSC. Maturitní ples byl zahájen slavnostním proslovem ředitelky zdravotnické školy Mgr.Moniky Máslové, která popřála našim studentům hodně štěstí při maturitních zkouškách a zároveň všem přítomným hezkou zábavu. Poté následovaly nástupy jednotlivých tříd a jejich šerpování, při kterém studentky a studenti čtvrtých ročníků obdrželi šerpu a vyslechli si pár milých slov od svých třídních učitelek Bc.Vlastimily Semencové, Bc.Mileny Kalhousové a Mgr.Štěpánky Pavelkové. Ošerpovány byly také třídní učitelky, které obdržely krásné květiny.

Následoval slavnostní přípitek studentů a studentek maturitních ročníků , při kterém si navzájem popřáli hodně sil a štěstí u zkoušek a v dalším životě. Proběhlo sólo s rodiči a poté hrála kapela Express, pod vedením Jaroslava Drozeny, skladby, na které již tancovali všichni ostatní. Přítomní mohli shlédnout taneční vystoupení bojového umění Capoueira, vystoupení dvou tanečních párů ve stylu latinsko-amerických tanců a půlnočním překvapením bylo vystoupení skupiny šermu.Nechyběla oblíbená tombola, při které mohli přítomní vyhrát mnoho zajímavých cen. Atmosféra večera byla úžasná a všem se moc líbila. Studenti se shodli se svými učiteli a rodiči, že ples byl velice vydařený. Proto nechme uchovat naše vzpomínky a popřejme si hodně štěstí a zdaru při plnění zkoušky „dospělosti“ MATURITY 2007!!!!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice