Maturitní ples tříd 4. ZAA A 2. ZAN

Dne 22. ledna 2016 se v prostorách ATRIA PALACE PARDUBICE uskutečnil maturitní ples tříd 4. ZAA A 2. ZAN. Maturitní ples byl zahájen slavnostním proslovem ředitelky střední zdravotnické školy Mgr. Moniky Máslové, která popřála našim studentům hodně štěstí při maturitních zkouškách a zároveň všem přítomným hezkou zábavu. Poté následovaly nástupy jednotlivých tříd a jejich šerpování, při kterém studentky a studenti obdrželi šerpu a vyslechli si pár milých slov od svých třídních učitelek. Ošerpovány byly také třídní učitelky, které rovněž obdržely krásné květiny.
Následoval slavnostní přípitek studentů a studentek maturitních ročníků, během něhož si navzájem popřáli hodně štěstí u zkoušek. Proběhlo sólo s rodiči a poté kapela Express, pod vedením Jaroslava Drozeny, hrála skladby, na které již tancovali všichni ostatní. Během večera bylo k vidění vystoupení DÍVČÍ TANEČNÍ SKUPINY HROCH, půlnoční překvapení připravila třída 4. ZAA. Nechybělo ani vyhlášení a předání cen slosovatelných vstupenek. Atmosféra večera byla úžasná a všem se moc líbila. Studenti se shodli se svými učiteli a rodiči, že ples byl velice vydařený. Hodně štěstí a zdaru při plnění zkoušky „dospělosti“ MATURITY 2016!!!!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice