Maturitní ročník v době Covidu

Dne 16.6.2021 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení třídy 4. ZAA. Při této příležitosti  si žáci uvědomili jak rychle uběhly čtyři roky studia. Jejich studium bylo ovlivněno pandemií Covidu 19, takže výuka probíhala z velké části distančně. Protože ale  žáci studovali obor zdravotnický asistent, tak praktická výuka ošetřování nemocných probíhala prezenční formou na odděleních Pardubické nemocnice. Při získávání praktických zkušeností žáci aktivně pečovali o nemocné především na oddělení kardiologie a chirurgie. Kromě toho řada z nich plnila pracovní povinnost na Covidových jednotkách, v domovech pro seniory a v odběrovém centru, kde prováděli výtěry pro antigenní testování. Kromě toho se také připravovali na ústní maturitní zkoušku. Vzhledem k epidemiologické situaci se stužkování a šerpování maturantů uskutečnilo v šatně SZŠ v nemocnici, a to teprve v květnu. Místo fotografování na tablo se třída vyfotila před školou až po úspěšném absolvování studia. V dalších letech se s některými žáky budeme setkávat na odděleních Pardubické nemocnice, kde budou vykonávat práci praktické sestry. Většina z nich bude také studovat na VŠ a VOŠ obory dětská sestra, porodní asistentka, všeobecná sestra, zdravotní laborant aj.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice