Mediální gramotnost a přednáška od Zvol si ifno

V úterý 24. dubna se studenti 1.ZL a 2. ZL zúčastnili přednášky zaměřené na kritické myšlení a přístup k mediálním obsahům. Ve spolupráci s projektem Zvol si info (Masarykova univerzita Brno) se zamýšleli nad problematikou hoaxů, fake news, (dez)informací a nutnosti kriticky přistupovat k informacím, které se na nás denně valí.

A co na přednášku říkali sami studenti?

„Myslím si, že je to dobré téma k debatě, protože jsou spousty lidí, co věří automaticky hned všemu, co vidí na internetu. Je potřeba si informace ověřovat.“

„Prezentace byla hodně dobrá a dozvěděla jsem se hodně věcí, co se mi budou do budoucna hodit.“

„Velmi se mi líbily příklady hoaxů, konspiračních teorií apod. V dnešní době je toto téma velmi důležité, proto si myslím, že to pro nás bylo přínosné.“

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice