Mikuláš

Čertovský pozdrav z Mikulášské diskotéky domova mládeže, která se uskutečnila ve čtvrtek 5.12. společně se žáky SŠ a SOU automobilní v Holicích. Diskotéka proběhla v přátelské a taneční atmosféře a všem zúčastněným se líbila. Domov mládeže přeje všem krásný advent a vánoční svátky.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice