Mikulášská nadílka

V pondělí 5.12. naši školu navštívil Mikuláš. Přinesl si s sebou Knihu hříchů, kde byla zapsána jména všech zlobivých a upovídaných studentů. Ti se ze svého hříchu museli vykoupit zazpíváním písničky, nebo si je čerti odnesli do pekla. Naopak hodné duše odměnili andělé sladkostmi. Nakonec doufáme, že všichni své sliby dodrží a polepší se, abychom se s nimi neviděli v pekle!
Velké poděkování patří třídě 4.ZL, která si pro nás celou čertovskou nadílku připravila a třídním učitelům za ochotu a spolupráci.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice