Moderní medicínské terapie

Naše škola navázala spolupráci s Univerzitou Karlovou prostřednictvím projektu Přírodovědci.cz, ve kterém Univerzita Karlova nabízí školám různé přednášky pro studenty, praktická cvičení, výukové materiály či exkurze. V úterý 24. ledna se v rámci tohoto projektu konala na naší škole přednáška RNDr. Aleny Morávkové Ph.D., MBA z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK na téma Moderní medicínské terapie. Přednáška byla zaměřena především na genové terapie, které by v budoucnu umožňovaly léčbu dosud neléčitelných geneticky podmíněných onemocnění a na transplantace, zejména na imunologickou problematiku při výběru vhodných dárců.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice