Movember na SZŠ

Dne 28.11. jsme na naší uspořádali besedu, na které se sešla pětice erudovaných odborníků, která se žákům snažila přiblížit problematiku mužského zdraví.

Nejdříve ke studentům promluvil urologický lékař MUDr. Marcel Janda, který žákům představil metody, jak preventivně předcházet onemocnění. Následně vystoupil MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D., který posluchačům osvětlil nejen průběh vyšetření a následnou léčbu onkologického onemocnění, ale také vysvětlil, jak se k pacientům na oddělení onkologie přistupuje. Vyučující odborného výcviku Mgr. Petra Stehnová žákům popsala své zkušenosti z pozice praktické sestry na oddělení onkologie, kde pacienti podstupují chemoterapie. Na besedě také vystoupil, v očích mnohých největší hrdina této dvouhodinové přednášky, pacient, kterému bylo před několika lety diagnostikované rakovinové onemocnění a prožil si léčbu na vlastní kůži. Na závěr tohoto bloku vystoupila MUDr. Alina Kulakovská, která se žákům snažila předat návod, jak by (nejenom) zdravotník měl přistupovat k lidem v krizových situacích.

Na 29.11. byla naplánována školní sbírka, kdy studenti a studentky z 1.ZL napekli nejenom kníraté perníčky, muffiny a dorty, ale i mnoho dalšího a následně během celého dne společnými silami všem ostatním studentům a studentkám naší školy tyto dobroty prodali a vydělali tak pro Nadační fond Muži proti rakovině celkem 3490,- Kč. Současně také probíhal prodej knírků, které byly vytištěny během hodin IKT na 3D tiskárně, a tak si studenti mohli odnést i věcnou památku než jenom gastronomický zážitek.

Děkujeme všem za účast


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice