Multikulturní soužití v Evropě

4. 5. 2017 se Europe Direct Pardubice vydal s přednáškou Multikulturní soužití v Evropě k žákům 1. ročníku zdravotnického lycea naší školy. Multikulturalita je nejen jedna z oblastí,o které se zajímá Evropská unie, zároveň je to i aktuální téma pro Pardubice, protože zde 12. 5. startuje festival Multi-kulturní týden. Během přednášky došlo na vysvětlení základních pojmů, aby si už nikdo nepletl například významy slov imigrant, emigrant a uprchlík. Na závěr hodiny byl pro účastníky připraven znalostní kvíz o drobné ceny.
Děkujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice