Muzeum Karlova mostu

Dne 6.12.2018  třída 1.ZL navštívila  v rámci výuky dějepisu Prahu. Podívali jsme se do muzea Karlova mostu, kde nám průvodkyně sdělila mnoho zajímavého  o Karlu IV. a jeho životě.  Prohlídku jsme završili plavbou po Vltavě. Sympatický kapitán,který  nám ukázal most i Prahu  z jiné perspektivy. Poté jsme prošli skrz davy turistů na Staroměstské náměstí, kde jsme ve 12 hodin  shlédli známé apoštoly „ v akci“. Exkurze byla zakončena prohlídkou muzea tortury a útrpného práva, kde nás děsila krutost lidí. Ještě že žijeme v 21.století….

1.století….


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice