Na zkušenou do Německa

Ve čtvrtek 16.února 2012 se studenky německého jazyka ze 4.ročníku a 1.ročníku nástavby zúčastnily besedy na téma "Na zkušenou do Německa". Zábavnou formou se zde dozvěděly mnoho zajímavých adres a informací o rúzných pracovních možnostech, jazykových kempech, dlouhodobějších pobytech v německy mluvících zemích.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice