Nástěnková soutěž ve znalostech hl. města Prahy

Nejúspěšnější  řešitelky (1.ZAN) nástěnkové soutěže ve znalostech hl. města Prahy, která probíhala v měsíci únoru, byly oceněny malou sladkou i praktickou pozorností-:)

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice