Návštěva pardubického TyfloCentra

Dne 18. ledna se naše třída 2.ZL účastnila návštěvy pardubického TyfloCentra. TyfloCentrum je místo, poskytující pomoc nevidomým a slabozrakým lidem. Seznámili jsme se zde s panem Petrem, který o zrak přišel při autonehodě před 15 lety, a také se speciálními pomůckami, které usnadňují nevidomým život (bílá hůl, vodící pes, hmatové hodinky, indikátor hladiny atd.). Pomocí speciálně upravených brýlí jsme si lépe dokázali představit různé zrakové vady. Vyzkoušeli jsme si psaní textu poslepu, nebo jsme zkoušeli hmatem rozeznávat předměty...
V TyfloCentru jsme se dozvěděli zajímavé informace o nevidomých a objasnili si, jak se k nim chovat a jak jim pomáhat. - Veronika Šefčíková - 2. ZL


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice