Návštěva z Francie

Letos jsme navázali spolupráci se školou obdobného typu z města Ferollés, z družebního francouzského regionu Centre. Skupina 53 studentů a studentek a 4 pedagogů Maison Familiale Rurale navštívila naši školu ve dnech 13. a 14. 4. 2005. V České republice ale pobývali již od soboty 9.4., kdy si prohlédli Prahu. V hlavním městě na ně také čekala návštěva mateřské školy a domova důchodců. Ve středu 13. 4. v 9.40 dorazili do naší školy. V učebně číslo 14 už na ně čekaly třídy 1.ZAC a 2.VSC. Na lavicích ležely prospekty o pardubickém kraji a zdobené perníčky. Hosté nás seznámili se strukturou jejich školy, přivezli fotografie a knihy o svém regionu. Poté následovala beseda ve vestibulu školy. Studenti si již dříve vyměnili dopisy a nyní si mohli popovídat. Dalším bodem programu byla prohlídka školy (nejvíce zaujaly odborné učebny). Po obědě ve školní jídelně se hosté přepravili do Rábů, kde navštívili Ústav sociální péče. Po čtvrté hodině byl opět čas na osobní setkání v centru Pardubic. Na čtvrtek byla připravena exkurze do Lázní Bohdaneč a na odpoledne procházka po historickém centru Pardubic. Hosté odjížděli unaveni nabitým programem, ale jistě s hezkými vzpomínkami, k čemuž přispělo i krásné slunné počasí. Doufám, že úspěšně navázaná spolupráce bude pokračovat i v příštích letech.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice