Německé divadlo "Kráska a zvíře"

Ve středu 4.10. 2023 se třída 3.ZL zúčastnila divadelního představení “Die Schöne und das Biest” v Divadle 29 v Pardubicích.
Představení probíhalo formou „Mitmachtheater”, při které hrají na jevišti známé příběhy sami žáci. Ke každé roli byl přiřazen originální kostým, který každému z náhodně zvolených herců pomohl vžít se do své role a posílit své znalosti německého jazyka. Naši spolužáci se rolí zhostili výborně a podařilo se jim velmi vtipnou formou znázornit pohádku, na které jsme všichni vyrůstali. Představení bylo opravdu zábavné, pomohlo nám postoupit o krok dále a zvýšit naše seběvědomí v německém jazyce. Celou akci jsme si všichni velmi užili a děkujeme paní učitelce, že nám tuto zkušenost umožnila získat.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice