...Nikdy jsem se neodhodly, ale odcházíme společně...Stužkovací večítek 4. ZAB, 4. října 2013

V životě studentů čtvrtého ročníku střední školy je několik mezníků, které pomáhají překonat dlouhé učení a obavy z maturitní zkoušky.
Jednoho takového mezníku jsme dosáhli i my, studentky z 4. ZAB v pátek 4. října . Náš stužkovací večírek byl a bude pro nás nezapomenutelným zážitkem, který nám zůstane v paměti. Tento večer jsme si pořádně užily, protože maturanty jsme opravdu jen jednou u životě. Celý večer se nám vydařil, atmosféra byla více než báječná. ...Nikdy jsme se nedohodly - tak jsme rády, že alespoň na večírku ANO.... a odcházíme společne .... snad tedy se to u maturity vyplní....4. ZAB


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice