O víkendu s Atletikou Bez Bariér

Za tradiční už můžeme považovat spolupráci SZŠ Pardubice s pardubickou organizací Atletika Bez Bariér. I letos jsme byli dvakrát požádáni o spolupráci při organizaci závodů. Minulé pololetí to byla výpomoc při dětském Atletickém parapoháru, kterého se účastnila celá třída 2.ZL, a v neděli 17.9. se naši dva žáci podíleli na organizaci atletického mítinku PARDUBICE BEZ BARIÉR OPEN 2023. Kosťa Volovyj z 1.ZL a Artur Mrňávek ze 2.ZL se na stadionu seznámili s náročností přípravy závodu s mezinárodní účastí a nahlédli do zákulisí sportu handicapovaných atletů. Žáci odcházeli ze stadionu s pocitem dobře vykonané prospěšné práce, za kterou je Eva Hrdinová, hlavní organizátorka závodu, chválila, a dokonce si už nyní opět domlouvala další spolupráci s naší školou.
O akci si více budete moci přečíst na stránkách Atletiky BB: www.atletikabb.cz

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice