Od hliněné destičky k tabletu

Ve druhé polovině února se třídy 1.OŠ, 2.OŠ A 3.ZAA podívaly do Východočeského muzea na výstavu "Od hliněné destičky k tabletu", kde se seznámily s vývojem písma, psaní a psacích potřeb od počátků až do nejmodernější doby. Asi nejvíce žáky zaujal starý  psací stroj /funkční/ a sbírka plnicích per, mezi nimiž byly i velmi vzácné a také velmi drahé kusy. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice