Odborná konference Žena jako nositelka života

e čtvrtek dne 22.září 2011 uspořádala Střední zdravotnická škola v Pardubicích odbornou konference pod názvem „Žena jako nositelka života“. Této konference se zúčastnilo téměř 80 účastníků. Po uvítání a úvodním slovu ředitelky školy Mgr. Moniky Máslové započal dopolední blok přednášek, ve kterém se střídaly přednášky na téma Prevence HPV infekcí, Kouření a reprodukční zdraví ženy, Hodnocení kvality života žen po menopauze. Po krátkém občerstvení pak dopoledne proběhly ještě přednášky s názvem Mateřství versus profese zdravotníka a Sexualita ženy. Následovala přestávka na oběd a v odpolední části konference zazněla taková témata jako Sexuální a reprodukční zdraví ženy, Maminkou i přes nepřízeň osudu, Kvalita života žen v těhotenství, Lékařské vedení porodu a alternativní metody v porodnictví, Laktační poradenství a Význam prevence u žen (s praktickou ukázkou samovyšetření prsu u žen na prsním trenažeru ). O komfort účastníků se staral velmi dobře tým studentů třídy 4. ZAA naší školy s třídní učitelkou Mgr. Štěpánkou Pavelkovou. Konference probíhala v příjemné atmosféře. Všechny příspěvky byly na opravdu vysoké úrovni a podle slov zúčastněných se setkaly s kladným ohlasem. Na závěr děkuji přednášejícím za kvalitní přípravu, týmu studentů za vzornou péči o účastníky, sponzorům , kolegům a kolegyním – zkrátka všem, kteří se podíleli na přípravě a bezvadnému průběhu celé konference.

Organizátorka konference : PhDr. Renáta Jarolímová


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice