Olympiáda mládeže

3.–4.12. 2015 proběhly turnaje v basketbalu a odbíjené. Naše dívky se zúčastnily bez větších úspěchů, přesto jim patří dík za velkou bojovnost.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice