Olympiáda v českém jazyce 2012/2013

Na konci kalendářního roku 2012 proběhlo na naší SZŠ školní kolo OČJ. S potěšením jsme museli konstatovat, že zájem o tuto soutěž rok od roku stoupá. V letošním roce jsme hodnotili práci již 24 studentů. Nejlépe se umístily: 1. Lucie Vašíčková (4. ZAA), 2. Tereza Vamberská (4. ZAA), 3. Lucie Komínková (3. ZAA), 4. Sára Zierisová (1. ZAA), 5. Monika Valentová (3. OŠ). Studentky, které se umístily na 1. a 2. místě, reprezentovaly naši školu 14. 2. 2013 v okresním kole.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice