Olympiáda v českém jazyce 2014/2015

Také v tomto školním roce pořádala SZŠ školní kolo OČJ. Soutěž proběhla v pondělí 1. 12. 2014 za účasti 25 studentů ze všech maturitních tříd. Velké nároky kladli zadavatelé olympiády na studenty zejména v jazykové části práce. Podstatně snazší se zdála být část stylistická. Nejvíce bodů získali: Sára Zierisová – 3. ZAA (1. místo), Lukáš Sehrig – 4. ZAA (2. místo) a Martina Ročková – 4. ZAA (3. místo). Sára a Lukáš budou tedy reprezentovat naši školu v okresním kole OČJ.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice