Olympiáda v českém jazyce 2017/2018

15. listopadu proběhlo na naší SZŠ školní kolo OČJ. Akce se letos zúčastnilo 20 žáků. Nejlépe se umístila děvčata z lyceí: 1. Denisa Benedová (1. ZL), 2. Renata Fichtnerová (3 ZL), 3. Eliška Dubjelová (2. ZL). Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, budou reprezentovat naši školu 29. 1. 2018 v okresním kole. 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice