Pečeme pro Elišku

Schopnost zorganizovat charitativní akci patří  k tzv. „soft skills“ neboli měkkým dovednostem. Studentky 4.ZL Anna Komárková a Kristýna Macháčková se rozhodly si tuto schopnost natrénovat přípravou školní charitativní akce s názvem  Pečeme pro Elišku. Děvčata se v první ročníku o Elišku starala a poznala, jak těžký život její rodina má. Touto sbírkou všichni žáci a zaměstnanci školy přispějí rodině na péči o dceru. Eliška trpí Rettovým syndromem, což je geneticky podmíněné neurovývojové onemocnění vyskytující se  téměř výhradně u dívek. V současné době navštěvuji školu v Chrudimi a jezdí na rehabilitační pobyty na Slovensko.

Akce bude probíhat až do Vánoc a tímto velice děkujeme Aničce a Kristýně za organizaci a pravidelný dohled a také všem třídním kolektivům a pedagogům za čas, kreativitu při přípravě dobrot a finanční příspěvky.

Vybraná částka bude osobně předána mamince Elišky před vánočními prázdninami.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice