Pečeme pro Elišku – výtěžek Kč 25 993,-

V rámci předvánoční charitativní akce Pečeme pro Elišku jsme vybrali krásnou částku, která pomůže rodině Elišky Novotné z Pardubic uhradit další rehabilitační pobyt. Šek byl mamince Aleně a Elišce osobně předán 21.12. 2022 v naší škole za účasti mnoha studentů a studentek, kteří  také mohli klást dotazy ohledně péče a specifických poruch, jimiž 9tiletá slečna trpí. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a vyřizujeme velké DÍKY od paní Aleny, kterou naše pomoc opravdu dojala.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice