"Pečeme pro Ukrajinu" - výtěžek 10 192 Kč !!

V týdnu od 7. do 11. března proběhla ve škole akce "Pečeme pro Ukrajinu". Dobrovolníci z jednotlivých tříd (4PSB, 3PSB, 3PSA, 3ZL, 1PSA), či celé třídní kolektivy (3.0Š a 2.ZL) připravili doma a na domově mládeže slané i sladké dobroty, které následně prodávali vždy o přestávkách v hale školy.  Využili jsme i "honesty box" a odpoledne se mohl každý kolemjdoucí sám obsloužit a přispět do kasičky. Tento projekt se setkal s velkým úspěchem a děkujeme všem žákům, učitelům, zaměstnancům a také kolegům z FZS UPCE, kteří zakoupením "svačiny" přispěli do této charitativní sbírky.  

Celý výtěžek spolu s hmotnou sbírkou (nádobí, hračky, ložní výbava, oblečení apod) jsme  v pátek odpoledne osobně předali paní Olze z Ukrajiny, které poskytlo jí, jejímu 3letému synovi, 8leté postižené dceři a babičce náhradní ubytování Dětské centrum Veská. 

V tomto centru taktéž pomáhají jako dobrovolnice naše "Dofačky" z 1.ZL.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice