Peer program

21 – 25.11. 2011 se uskutečnil na SZŠ v Pardubicích interaktivní program Hrou proti AIDS. Žáci 9. tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ měli možnost netradičním způsobem - hrou, získat informace z oblasti vztahů, sexuálního chování, prevence pohlavně přenosných chorob, antikoncepce… a další. Desetičlenná družstva soutěžila celkem na šesti stanovištích, každý získal drobné odměny. Program vznikl za spolupráce Státního zdravotního ústavu v Praze, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Finanční prostředky jsme získali z dotace MŠMT v oblasti prevence rizikového chování mládeže. Hry proti AIDS se letos účastnilo cca 460 žáků. Děkuji moderátorům jednotlivých stanovišť za jejich práci. J. Junová


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice