Pitva lidského těla

Ve středu 6.4. a ve čtvrtek 7.4. navštívili studenti třídy 4. ZL oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice, kde se zúčastnili pitvy lidského těla. Dověděli jsme se, v jakých případech je nařízena patologicko-anatomická pitva, zdravotní pitva nebo pitva soudní a na pitvaném těle jsme si zopakovali a prohloubili znalosti ze somatologie. 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice