Poslední cesta Alfréda Bartoše

Dne 21.června 2012 se třída 1.ZAA zúčastnila vzdělávací exkurze po nově otevřené stezce „POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA BARTOŠE, po stopách SILVER A“, kde se seznámila s tragickými osudy mnoha obyvatel Pardubic i blízkého okolí v během 2.světové války.
Studenti si tak obohatili své znalosti získané na předcházejících akcích / besedy v Krajské knihovně o osudu českých Židů za 2.sv.války nebo návštěva koncentračního tábora Osvětim/
 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice