Praktická výuka od 5. do 16.10. 2020

Praktická výuka od 5. do 16.10. 2020 probíhá:

  • na pracovištích PKN dle platného rozvrhu
  • v odborných učebnách SZŠ Pardubice dle upraveného rozvrhu
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice