Předání ceny Ď v Pardubickém kraji

Všichni nominovaní v Pardubickém kraji se 5. dubna 2012 zúčastnili „soutěže o krajskou cenu Ď“, která se každoročně uděluje jako „dík“ za podporu kultury, charity, či za nejrůznější dobré skutky. Letos se koná dvanáctý ročník. Jeho finále bude 21. 6. 2012 v Národním divadle v Praze, kde o cenách rozhoduje celostátní Kolegium, jehož členy jsou například: ředitel ND – Ondřej Černý, ředitel ZOO Praha – Miroslav Bobek, Běla Gran Jensen – prezidentka Stonožky…Jednu z cen předává například pan kardinál Dominik Duka.
Před tím se ale konají ve čtrnácti krajích ČR regionální předkola. V každém kraji o krajské ceně Ď rozhoduje místní Kolegium. V Pardubickém kraji to jsou tyto osobnosti:
Ing. Jitka Svobodová, ředitelka, Gymnázium, Pardubice
Mgr. Věra Doležalová, historik, kurátor sbírek, Východočeské muzeum v Pardubicích
Richard Langer, šéfredaktor, Revue Richard, pořadatel, Cena Ď
Střední zdravotnická škola Pardubice byla do soutěže nominována Dětským centrem Veská za dobrovolnou pomoc studentů při akcích v DC Veská a za věcné i finanční sbírky mezi studenty a pedagogy naší školy. Střední zdravotnická škola Pardubice se stala vítězem za Pardubický kraj. Z nominace na cenu Ď Dětským centrem Veská jsme měli velikou radost. Ale to, že obdržíme tuto cenu za Pardubický kraj, nás opravdu velmi mile překvapilo. Samotné předání ceny Ď probíhalo velice příjemným způsobem, umocněným navíc slavnostní a důstojnou kulisou Vojtěchova sálu Východočeského muzea Pardubice. Odnášíme si krásný životní zážitek, za který děkujeme jednak organizátorům ceny Ď a hodnotící komisi, ale také Dětskému centru Veská za nominaci do soutěže.
Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a přejeme Dětskému centru Veská, aby ještě mnoho let za pomoci dalších dobrých duší mohlo rozdávat lásku a radost dětem.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice