Přednáška: Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí lidí v ČR

Ve středu 29. ledna se studenti prvních až čtvrtých ročníků lycea zúčastnili přednášky doc. RNDr. Olega Ditricha, CSc, z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na téma Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí lidí v ČR. Tato přednáška svým obsahem reagovala na módní vlnu, šířenou především internetem, podle které jsou paraziti příčinou téměř všech závažných onemocnění a naše populace je doslova “prolezlá červy”. Přednášející vysvětlil rozdíl pohledu alternativních léčitelů a medicíny na diagnostiku, hodnocení léčebného efektu a získávání informací. Pan docent nám vysvětlil, že parazité mohou mít pozitivní vliv na naši imunitu a je možné je využít v terapii některých onemocnění. Seznámil nás také se skutečnými riziky parazitárních onemocnění, zejména těch, které jsou vyvolané oportunními parazity, postihující pacienty s poškozenou imunitou.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice