Přednáška na téma dárcovství kostní dřeně a krevních elementů

Ve středu 20. února se na naší škole uskutečnila přednáška MUDr. Jitky Černohorské z Fakultní nemocnice v Hradci Králové na téma dárcovství kostní dřeně a krevních složek. Na přednášce jsme se dověděli, pro které pacienty je určena transplantace kostní dřeně, jakým způsobem probíhá a také kdo se může stát dárcem kostní dřeně. Dále paní doktorka hovořila o dárcovství krve, jak probíhá odběr, kolik krve se odebírá a jak je darovaná krev využita. Věříme, že tato přednáška studenty zaujala a že se mezi našimi studenty najdou noví dobrovolní dárci krve nebo i kostní dřeně.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice