Přednáška o dobrovolnictví

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se žáci 1. ZL a 2. ZL setkali s Bc. Veronikou Caltovou, koordinátorkou dobrovolníků Krajské nemocnice v Pardubicích, která spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Pardubice. Ta našim žákům podala základní informace o dobrovolnictví (legislativa dobrovolnictví, činnost dobrovolnických center, personální organizační struktura dobrovolnického centra, uplatnění dobrovolníků v KNP, náplň práce dobrovolníka, nutná proškolení dobrovolníků před zahájením činnosti atd.) V závěru přednášky byli žáci seznámeni s projekty, které už centrum v naší nemocnici realizovalo.
Některá děvčata třídy 2. ZL již navázala kontakt s Dobrovolnickým centrem Pardubice a věříme, že se k nim připojí ještě další zájemci o výkon dobrovolnické služby.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice