Přednáška o katalogových a jiných podvodech na internetu

Dne 9. dubna proběhla přednáška Mgr. Davida Ondrejkoviče z občanského sdružení Společná obrana o katalogových a jiných podvodech na internetu. Studentky 4. ročníků se tak dozvěděly, jak takový podvod rozeznat a jak se proti agresivním praktikám podvodných firem bránit.  Byly rovněž popsány konkrétní triky vybraných podvodných firem, které v současné době v Česku působí. -VŠ-


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice