Přednáška o Kongu

24. února se studenti 1. ZAA seznámili s novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou. Přednáška a následná debata byly zaměřeny na problematiku středoafrické země Kongo, která je již několik let zmítána násilím, s nímž bohužel souvisí i znásilňování žen a dětí. Právě sem se před sedmi lety Markéta Kutilová pod záštitou Člověka v tísni vydala, aby obětem těchto zvěrstev pomáhala. Do problematiky studenty uvedl velice silný dokument Slzy Konga, po něm následovala neméně zajímavá debata spojená s projekcí fotografií.

 

Markéta Kutilová v současné době spolupracuje s občanským sdružením Femisphera, které se zaměřuje především na situaci žen v zemích třetího světa, a sdružením Pontopolis, jež se pro změnu snaží zvýšit povědomí o národnostních menšinách, minoritách a odlišných kulturách vůbec.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice