Přednáška o pomoci rozvojovým zemím

Život v nejchudších místech Afriky. Spolupráce s humanitárními organizacemi. AIDS, malárie, kožní choroby a další. Osvětová a zdravotní činnost v chudých oblastech.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice