Přednáška v kostele sv. Bartoloměje

V rámci hodin ON navštívila třída 4.ZL v pondělí 15. 10. pardubický římskokatolický kostel sv. Bartoloměje. Zde se žáci setkali s Mgr. Antonínem Forbelským. Od arciděkana pardubické farnosti se dozvěděli zajímavé informace o tradiční výbavě katolických kostelů, symbolice jednotlivých předmětů, o tradičních obřadech a průběhu bohoslužeb. Kostel si prohlédli od zákristie až po kůr. Měli možnost se na cokoli zeptat a doplnit si tak poznatky o křesťanství.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice