Přednáška Vznik a vývoj člověka

Ve čtvrtek 21. února se studenti prvních až čtvrtých ročníků lycea zúčastnili přednášky Mgr. Vladimíra Sochy na téma vznik a vývoj člověka. Přednášející nejprve popsal vývoj planety Země od jejího vzniku přes vznik a vývoj života včetně hromadných vymírání druhů až po vyvinutí prvních hominoidů. Poté následoval přehled předchůdců současného člověka doplněný o nejnovější vědecké poznatky z posledních let. Přednáška byla zpracována a prezentována velice poutavým způsobem a všem studentům se líbila.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice