Přehlídky středních škol

Během podzimu jsme byli k vidění na přehlídkách středních škol. Nechyběli jsme v pardubickém Ideonu, v Chrudimi nebo ve Skutči. U našeho stánku jste si mohli nejen popovídat o jednotlivých studijních oborech s našimi vyučujícími, studentkami a studenty, ale také si nechat změřit krevní tlak, nebo si prohlédnout některé speciální didaktické pomůcky pro odbornou výuku.

Těšíme se na viděnou na Dnu otevřených dveří v lednu 2018!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice