Přírodovědný klokan

Ve středu 10. října se na naší škole opět uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je otestování znalostí z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 studentů a studentek ze tříd 1.ZL, 1.PSB, 2.ZAA a 2.ZL. Vítězem školního kola se stal Matěj Jelínek ze třídy 2.ZAA, na druhém místě se umístila Sára Zerzánová také ze třídy 2.ZAA a na třetím místě skončila Bára Katzerová ze třídy 1.ZL. Gratulujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice