Přírodovědný klokan

Ve středu 14. října se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká  a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je otestování znalostí z biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. Soutěže se zúčastnilo 15 studentů ze tříd 1.ZL a 2.ZA. Vítězem školního kola se stala Ivana Rašková ze třídy 2.ZA, která se zároveň umístila na krásném 8. místě (z celkového počtu 302 soutěžících!) v kategorii Junior v Pardubickém kraji. Gratulujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice