Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října se na naší škole opět uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je otestování znalostí z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 studentů a studentek ze tříd 1.ZA, 1.ZB, 2.ZA a 2.ZL. Vítězem školního kola se stala Nela Zápotocká ze třídy 2.ZL, na druhém místě se umístila Klára Heczková ze třídy 1.ZA a na třetím místě skončil Filip Janeba ze třídy 2.ZL. Gratulujeme!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice