Přivítání školního roku – Středisko rané péče Pardubice

V sobotu dne 5. září 2009 se v Sezemicích uskutečnila během akce „Přivítání školního roku“ ukázka první předlékařské pomoci pro děti i dospělé, kterou zajistily žákyně Střední zdravotnické školy v Pardubicích společně s pracovníky Střediska rané péče. V rámci ukázky dostali všichni zájemci (malí i velcí) možnost vyzkoušet si na figuríně jednotlivé postupy první pomoci včetně resuscitace. Ukázka slavila zejména mezi dětmi velký úspěch a nenásilnou formou tak významně přispěla k rozšiřování zdravotnické osvěty mezi laickou veřejnost.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice